Slik jobber vi med webdesign med våre kunder

Thor Moesman
Kreativ leder
Interaktiv Design AS

Hei, hva kan vi oppnå sammen?

Et typisk webdesign-møte hos oss

Den første samtalen

Alle våre samarbeid starter med en hyggelig og utforskende kartleggingssamtale. Vi trenger å stille dere noen spørsmål slik at vi bedre kan forstå hvilke utfordringer dere har, hva dere ønsker å oppnå med nettsiden og prosjektet, og for å se om vi kan hjelpe dere med å nå disse målene og skape verdi.

Budsjett og ambisjoner

I vårt første møte trenger vi også å bli enige om budsjett for det eventuelle webdesign-oppdraget. Vi jobber med selskaper som ønsker å være sterke merkevarer i digitale flater. Da må ambisjoner og budsjett stemme overens.

Mål, målgrupper og erfaringer

Webdesign-workshop
Hva skal vi oppnå sammen? Vi jobber alltid etter klare mål.

Her begynner det virkelige arbeidet. Vi setter av tid i form av en eller flere felles workshops, hvor vi jobber for å definere og spesifisere målene, milepæler, og hva som vil være parametrene for et vellykket nettside-prosjekt. Vi anbefaler at dere er minimum to nøkkelpersoner fra deres bedrift, slik at vi kan få flere synspunkter på deres utfordringer og et klarere bilde av hvilke oppgaver vi skal fokusere på/som bør løses.

Viktig for målgruppen

Videre kartlegger vi dine ideelle kunder, og vil finne de viktigste oppgavene de ønsker å utføre når de besøker nettsiden din. Webdesignet vi lager skal hjelpe deres kunder med å finne det de er ute etter, og løse oppgavene de har behov for å løse.

Erfaringer og statistikk fra en eventuell tidligere nettside og deres nåværende dialog med målgruppen vil også bli diskutert og kartlagt. Vi må finne ut hva som er viktig for målgruppen. Deres selskaps unike egenskaper vil så matches mot målgruppen. Dere må fremstå som en preferert leverandør av tjenester og produkter innenfor deres segment og ha egenskaper som er interessante for målgruppen. Deres merkevare er viktig! Vi vil derfor også se på deres konkurrenter, slik at vi kan finne måter å positivt differensiere/skille dere fra deres konkurrenter.

I workshopen vil vi bruke verktøy og teknikker som er gode til å definere de utfordringene som bør løses.

Preferanser

Til slutt vil vil ha en gjennomgang av det som går på preferanser for webdesign og utseende, slik at vi sammen kan lage noe dere er stolte av og får eierskap til. Alt vi lager skal være visuelt sterkt, ha merkevaren deres i sentrum og samtidig være tydelig i kommunikasjonen mot målgruppene.

En slik workshop kan også selvfølgelig gjøres "remote". Vi har god erfaring med kartleggingsmøter via video (Eks: Teams, Zoom, Skype og Whereby).

Jobbe ut løsningsforslag

Fra prototype til ferdig app design
Fra prototype til ferdig app design

Basert på strategien som utarbeides i workshopen, samt målene for prosjektet, vil vi jobbe fram løsningsforslag. Dette vil i første omgang være enkle skisser som visualiserer kundereisen på nettsiden.

Testing og validering

Løsningene vil først testes på reelle uavhengige brukere før de presenteres dere. Da får vi validert løsningene, slik at vi vet at det vi presenterer er gjennomarbeidet, brukervennlig og fungerer.

Presentasjon av løsninger

Vi presenterer som regel klikkbare skisser som viser kundeflyten i løsningen, og kundenes vei til mål. I tillegg presenterer vi 1-2 skisser av “ferdig” design som vil gi dere en visuell smakebit dere kan vurdere.

Basert på tilbakemeldinger under møtet vil vi gjøre eventuelle korrigeringer på det som ble presentert, så jobbe ut ferdig design- og løsningsforslag som godkjennes fortløpende. Du som kunde er involvert hele veien, slik at dere får eierskap til det som utarbeides. Vi skal sammen lage noe vi er stolte av.

Når webdesign og brukerflyt er godkjent, vil koding av nettsiden være det naturlige neste skritt.

Teknologi er ikke viktig...først

I denne artikkelen har vi valgt å ikke snakke så mye om det tekniske aspektet av vår webdesign-prosess. Du som kunde skal ikke trenge å ta stilling til teknologi, men kun til hva du ønsker å oppnå gjennom teknologi. Teknologi vil først være aktuelt når løsning er validert.

Vi vil alltid bruke moderne webteknologi som er brukervennlig, sikker og skalerbar.

Publiser, analyser og optimaliser

Nettsiden trenger pleie og kjærlighet, så etter lansering av nettsiden vil vi etter en kort periode evaluere hvordan nettsiden fungerer og gjøre eventuelle justeringer slik at vi alltid møter deres kunders behov og deres mål.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.